VVE aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering


Vereniging eigenenaren nassau verzekering aansprakelijkheid

Veel gestelde vragen over de bestuurdersaansprakelijkheids verzekering


Door wie dient de verzekering afgesloten te worden en wie moet de premie betalen?

De VVE sluit de verzekering af en betaalt de premie.


Wat is verzekerd op Bestuurdersaansprakelijkheids VVE-Polis?

De dekking van de verzekering bestaat uit twee elementen: de kosten van verweer en de uiteindelijke schadevergoeding. Ook als de claim uiteindelijk onterecht blijkt te zijn worden de kosten van verweer vergoed. Deze kosten kunnen fors oplopen door de complexiteit van de materie en de gespecialiseerde advocaten die moeten worden ingeschakeld.

In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld, worden de kosten van juridisch verweer bij bestuurdersaansprakelijkheid niet gedekt door een reguliere rechtsbijstandverzekering.


Voor wie is de Bestuurdersaansprakelijkheids VVE-Polis?

De Bestuurdersaansprakelijkheids VVE-Polis is voor bestuurders en toezichthouders zowel in functie, afgetreden of nog te benoemen. Het voltallige bestuur is verzekerd, omdat zij wettelijk collectief verantwoordelijk is en iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk is voor de gehele claim.

Verzekerd zijn: alle bestuurders en toezichthouders; personen die daden van bestuur verrichten maar niet formeel en statutair als bestuurder zijn benoemd; afgetreden functionarissen; rechtsopvolgers / echtgenoten; voorzitter van de vergadering van de VVE die bij de VVE daden van bestuur verricht; externe bestuurders.


Wanneer kan een bestuurder / toezichthouder bijvoorbeeld aansprakelijk zijn? Voorbeelden van aanspraken:

  • Een van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuurleden in hun prive-vermogen aanspreken.
  • In de VVE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiŽle positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuurleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiele schade.

De verzekering kan niet afgesloten worden door:

  • Vereniging van Eigenaren (VVE) met een negatief eigen vermogen
  • slapende Vereniging van Eigenaren (geen bestuurder benoemd, geen periodiek onderhoud, geen VVE vergaderingen)
  • Vereniging van Eigenaren (VVE) die niet voldoen aan artikel 5:126 lid 1 BW (in artikel 5:126 lid 1 BW wordt bepaald dat elke VVE een reservefonds dient aan te houden ter bestrijding van andere dan gewone jaarlijkse kosten.

Vereniging van eigenenaren verzekering aansprakelijkheid

Vragen over de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Voor vragen of informatie kunt u altijd een e-mail aan ons verzenden.